payday loan .
Buy Generic Zithromax

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.8.2016

Uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch
konaného dňa 24.6.2016

Uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenia č. 1 až 13 v roku 2016

Uznesenia č. 1 až 13 z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 15.2.2016.

Uznesenia č. 46 až 61

Uznesenia č. 46 až 61 z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 15.12.2015.

Uznesenie č. 45

Uznesenie zo 7. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 5.10.2015

Uznesenia č. 34 až 44

Uznesenia č. 34 až 44 z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 16.9.2015.

Uznesenie 22.6.2015

Uznesenie 22.6.2015

Uznesenie 20.05.2015

Uznesenie 20.05.2015

Uznesenie č. 2-2015

Uznesenie č. 2-2015

Syndikovať obsah