Payday Loans In North Carolina.
Buy Discount Kamagra

Telovýchovná jednota Slovan

Telovýchovná jednota Slovan

Prvé zmienky o športovej činnosti v našej obci spadajú do obdobia prvého slovenského štátu. Vôbec najstarším písomným dokumentom o športovaní je záznam zo školskej kroniky, kde sa píše že, dňa 4. 5. 1940 pri spomienkovej slávnosti z príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika cvičili chlapci a dievčatá. Tak isto o rok dňa 16. júna 1941 v programe k hromadným slávnostiam ako boli deň stromov a vtákov, deň matiek a pamiatka M. R. Štefánika cvičili chlapci prostné cvičenia podľa hudby. Hoci ostatná mimoškolská činnosť prebiehala neorganizovane, bola základom neskoršieho organizovaného športového života.

Syndikovať obsah