There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Levitra Online Canada

Hlbinove Kršteňany 2013 - pozvánka, súťažný poriadok

Obec Veľké Kršteňany, Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske,
Tríbečské osvetové stredisko Topoľčany, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pozývajú na VI. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany, Veľké Kršteňany 18. október 2013.

Program:

Do 8:30 Prezentácia účastníkov - Kultúrny dom Veľké Kršteňany
8:30 Súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie
Kultúrny dom Veľké Kršteňany
11:00 Prehliadka Pamätnej izby P. G. Hlbinu
12:00 Obed
12:30 Vyhlásenie výsledkov, záver - Kultúrny dom Veľké Kršteňany

Doprava, občerstvenie zabezpečené. Podujatie finančne podporili:

  • Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske
  • Smer - SD Partizánske
Priložené súbory: