There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cialis Daily

Posedenie pod jedličkou 2018

Dňa 15.12.2018 sa v našej obci uskutočnila akcia - tradičné sviatočné "Posedenie pod jedličou". Pripomenuli sme si zvyky našich predkov a rôznorodosť pokrmov, ktoré sa konzumovali počas vianočných sviatkov. Hosťom akcie bola ľudová kapela HUNCÚTI z Drietomej.
Akcia bola pripravená s podporou Obecného úradu. Avšak hlavnými organizátormi boli dôchodcovia z JDS Veľké Kršteňany.
Na akcii vystúpili aj deti z tunajšej Materskej školy a nechýbalo aj vystúpenie našich dôchodcov.
ÚPRIMNE ĎAKUJEME.