.
Suhagra

Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Krsteňanoch konaného dňa 3.11.2016

Priložené súbory: