Most online loan lenders allow getting New Jersey Loans Online without visiting a bank, straight to your bank account.
Tadacip

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ.

VÝSADBA OVOCNÝCH DREVÍN

Pozvánka, Prídelová

Pozvánka, Prídelová

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva Prídelová.

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

VIANOCE 2017

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Katarínska Zábava 25.11.2017

Dátum udalosti: 
25. november 2017
katarinska

Oznam - Materská škola

Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že od 9.5.2016 do 20.5.2016 prijíma prihlášky detí na školský rok 2016/2017.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Kršteňany 2015 - 2022

Pozvánka Urbár, Prídelová

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia pozemkových spoločenstiev Urbár a Prídelová.

Syndikovať obsah