In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Generic Propecia 1 Mg

Úradná tabuľa

Výzva - zákaz vývozu a vynášania odpadu

Obec Veľké Kršteňany a komisia verejného poriadku vo Veľkých Kršteňanoch upozorňuje občanov na zákaz vývozu a vynášania domového odpadu a odpadu zo záhrad a vytváranie nelegálnych čiernych skládok na našom katastrálnom území.

Odpad je zakázané zhromažďovať na území obce alebo iných verejných priestranstvách, zvlášť v lokalite za ihriskom Telovýchovnej
jednoty a v lokalite na Podlaze a Brestovíku.

Referendum 2015 - výsledky

Výsledky v okrsku č. 1 Veľké Kršteňany
Počet zapísaných v zozname voličov: 481
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 131
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 131
Počet platných hlasovacích lístkov: 130
Neplatný hlasovací lístok: 1
Účasť oprávnených občanov: 27,23%

Otázka č. 1:
ÁNO: 125
NIE: 4

Otázka č. 2:
ÁNO: 120
NIE: 8

Otázka č. 3:
ÁNO: 116
NIE: 11

Mgr. Martina Hodálová
predseda okrskovej komisie pre referendum

Zasadnutie zhromaždenia Urbár a Prídelová Veľké Kršteňany

Výbory Urbár a Prídelová Veľké Kršteňany zvolávaju zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 28.6.2014 so začiatkom prezentácie od 14,00 a otvorenie o 14,30 hod. v Dome kultúry Veľké Kršteňany.

Výsledky volieb prezidenta SR 2014 1. kolo – 15. marec 2014

Volebný okrsok: Veľké Kršteňany
Počet za písaných do zoznamu voličov: 474
Počet odovzdaných obálok: 183
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 183
Počet platných hlasovacích lístkov: 181
Volebná účasť: 38,60%

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
Robert Fico: 83
Radoslav Prochádzka: 57
Andrej Kiska: 15
Pavol Hrušovský: 9
Milan Kňažko: 7
Milan Melník: 5
Jozef Behýl: 2
Ján Čarnogurský: 2
Helena Mezenská: 1

Odpredaj dreva 2012

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár a Prídelová oznamuje všetkým vlastníkom, ktorí majú záujem o odpredaj dreva formou samovýroby v roku 2012, aby sa prihlásili v termíne od 1.5.2012 do 15.5.2012 cestou internetu na mailovej adrese stano.straka@centrum.sk alebo osobne v priestoroch bývalej základnej školy vo Veľkých Kršteňanoch v dňoch 5.5.2012 a 12.5.2012 (soboty) od 18:00 do 19:00. Cena za 1 prm (priestorový meter) dreva je 8 €.

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár a Prídelová

Výsledky volieb do NR SR 2012

Výsledky volieb do NR SR z 10. marca 2012. Podrobnejšie výsledky

Faktúry 2012

Objednávateľ: Obec Veľké Kršteňany

Oznam o nalepovaní volebných plagátov

V zmysle VZN č. 8 o určení miest pre nalepovanie volebných plagátov zo dňa 15.8.1998 sa môžu vylepovať plagáty v teritóriu obce Veľké Kršteňany na nasledovných miestach:

  • pred budovou obecného úradu vo vývesných úradných tabuliach
  • na betónových rúrach umiestnených v centre obce

Oznámenie o dobrovoľnej dražde nehnuteľnosti

Oznámenie o dobrovoľnej dražde nehnuteľnosti: Rodinný dom Veľké Kršteňany

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2012

Syndikovať obsah