Florida Loans Online can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application.
Deltasone

Život v obci

Výročná členská schôdza DHZ

21. novembra 2009 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch.

Spomienková akadémia pri príležitosti 110. výročia narodenia Matúša Halušku

Rodina HaluškovcovKultúrny program ZO JDSZ osobných vecí M. Halušku

V 22. novembrové nedeľné popoludnie sa obyvatelia obce Veľké Kršteňany i príbuzní z rodiny Haluškovcov stretli v miestnom kultúrnom dome na slávnostnej spomienkovej akadémii pri príležitosti 110. výročia narodenia Matúša Halušku – dlhoročného riaditeľa a učiteľa bývalej ľudovej školy.

Požiar v areáli poľnohospodárskych objektov

Požiar v areáli poľnohospodárskych objektovPožiar v areáli poľnohospodárskych objektovPožiar v areáli poľnohospodárskych objektov

25.7.2009 o 10,30 hod. spozorovali obyvatelia našej obce požiar v areáli poľnohospodárskych objektov PDP Veľké Uherce - stredisko Veľké Kršteňany.

Rozlúčka s vdp. Štefanom Bieľakom

Rozlúčka s vdp. Štefanom BieľakomRozlúčka s vdp. Štefanom BieľakomRozlúčka s vdp. Štefanom Bieľakom

1. júla 2009 uplynulo deväť rokov, čo v našej farnosti nastúpil do kňazskej služby náš duchovný otec Mgr. Štefan Bieľak a zároveň to bol aj deň ukončenia jeho pastoračného pôsobenia u nás.

Brigáda Jednoty dôchodcov

Brigáda Jednoty dôchodcovBrigáda Jednoty dôchodcovBrigáda Jednoty dôchodcov

Členovia Jednoty dôchodcov dňa 2. júna 2008 sa podujali na veľkú brigádu.

Búrka a záplava

Búrka a záplavaBúrka a záplavaBúrka a záplava

Dňa 11. júna 2008 sa našou obcou prehnala veľká búrka, ktorá zanechala za sebou množstvo škôd.

Výrub lesa

Výrub lesaVýrub lesaVýrub lesa

Syndikovať obsah